Skip to main content

Reïncarnatietherapie

Wat is reïncarnatietherapie?

Reïncarnatie betekent wedergeboorte. Hoewel ongeveer driekwart van de wereldbevolking het een hele normale zaak vindt dat wij allen steeds wedergeboren worden en dus vele levens leven, is het in onze cultuur niet gebruikelijk om hierin te geloven. Dat is jammer, want nu richten wij ons alleen op dit ene leven en is het afgelopen als we sterven.

Dat zou dan ook betekenen dat baby’s als een onbeschreven blad geboren worden! Toch komt het heel vaak voor dat jonge kinderen uit zichzelf gaan vertellen over ‘vroeger toen ik groot was’ of ‘toen ik ergens anders woonde en jouw moeder was….’. Langzamerhand dringt ook tot ons, westerse mensen, door dat er misschien toch meer is dan ons eeuwenlang geleerd is! Dat bleek ook wel in het tv-programma “Wie was ik” dat de KRO uitzond in de winter van 2004.

In trance is het geen uitzondering om terecht te komen in herinneringen aan andere levens, sommige van eeuwen geleden…..
Of het hierbij gaat om een eigen vorige leven of ervaringen van anderen die met ons verbonden zijn, dat doet er eigenlijk niet toe. Het gaat erom dat deze ervaringen een grote indruk op ons gemaakt hebben en ons soms belemmeren om voluit in het huidige leven te durven leven. Als je ooit bv in een schandblok hebt gestaan, vanwege je overtuigingen, dan kan het heel goed zijn dat je nu datzelfde angstige gevoel van schaamte krijgt als je voor een grote groep mensen staat en iets wilt vertellen. Het lijkt alsof je lichaam je zegt: “wegwezen hier, het is gevaarlijk”. Ja, dat was het toen, maar nu hoef je niet bang te zijn dat ze eieren naar je gezicht gaan smijten!

In reïncarnatietherapeutische sessies kun je leren scheiden wat toen gebeurd is en wat nu speelt. Daardoor kun je volledig in het nu functioneren zonder die oude belemmeringen. Ook is het mogelijk in vorige levens vaardigheden en talenten te herontdekken zodat je er in je huidige leven van kunt profiteren.
Over de grenzen gaan van dit leven kan je dus bevrijden en verrijken! Het geeft een heel andere kijk op de wereld en zijn bewoners en het doel van onze levens. Het kan ook maken dat je je weer verbonden voelt met alle anderen om je heen, zodat het gevoel van afgescheiden zijn verdwijnt. Wil je gelukkig in je eigen leven zijn, dan is het belangrijk om je verbonden te voelen met: de natuur, de andere mensen op deze wereld, de materie en je eigen cultuur. Heel vaak komt het voor dat je op een van deze terreinen een storing in die verbinding ervaart. De verbindingen weer herstellen is een van de doelstellingen van deze therapievorm!

Als je meerdere levens van een afstand kunt waarnemen, kun je daarin ook de patronen zien in de volgorde van de gebeurtenissen. Als je nu het idee hebt altijd slachtoffer van de situatie te zijn, is het heel interessant om te zien dat je ook wel eens een dader bent geweest en dat de dader/slachtofferlevens elkaar afwisselen. Zodat je beide kanten kunt ervaren. Ook de ontmoeting met personen die nu belangrijk voor je zijn, in vorige levens en in andere rollen, geeft een extra dimensie. Soms begrijp je daardoor opeens waarom een relatie in dit leven wat stroef loopt of waarom je zomaar ineens iets van herkenning voelt als je iemand ontmoet.
Het zal je kijk op het leven voorgoed veranderen en je veel meer ruimte geven. “Geloven” in reïncarnatie is hiervoor niet nodig, wel een open geest. Want: “je geest is als een parachute, hij functioneert het best als hij open is”!